KNSNET sa mení na BBXNET

Spoločnosť BBX s.r.o. prebrala práva a povinnosti spoločnosti KNS s.r.o. spojené s poskytovaním verejnej elektrokomunikačnej siete.

Dôležité upozornenie

Pri prenose údajov o zmluvách nastala chyba a niektorí skorší zákazníci KNS, ktorí mali cenu 11,62 €, im bola omylom zmenná cena na 12 €. Na túto chybu ste nás upozornili, za čo vám ďakujeme a vystavíme vám nové splátkové kalendáre.
Prosím príjmite naše ospravedlnenie.

Ďakujem za pochopenie, Rudolf Kubík, konateľ BBX.

Vážený zákazník,
v prvom rade Vám chceme v mene spoločnosti KNS s.r.o. srdečne poďakovať za doterajšie používanie našich služieb – pripojenie k internetu. Radi by sme Vám touto cestou oznámili, že sme sa rozhodli, nie len v duchu zlepšovania kvality služieb, previesť práva a povinnosti z firmy KNS s.r.o. na firmu BBX s.r.o (BBXNET). BBXNET je našim dlhodobým partnerom v dodávke internetového pripojenia.

Z pohľadu poskytovania služieb a koncových cien vrátane DPH ostáva všetko ako doteraz, mení sa len číslo účtu kam treba platby poukazovať a variabilný symbol. V mene uvedeného Vás teda prosíme aby ste od 1.5.2016 uhrádzali platby nasledovne:
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2278 3838, nový variabilný symbol sme uviedli v liste ktorý sme Vám zaslali.

V rámci skvalitňovania služieb BBXNET plánuje nasledujúce kroky:

Nové kontakty a informácie:

ostatné informácie sú uverejnené na stránke www.bbxnet.sk. Budeme radi ak nás v prípade akýchkoľvek otázok budete kontaktovať aj prostredníctvom emailového kontaktu info@bbxnet.sk.

S úctivými pozdravmi

Július Kmeť – konateľ KNS s.r.o.
Mgr. Rudolf Kubík – konateľ BBX s.r.o.